Workers of the World Unite
 

श्रम नै श्रमिकहरुको विश्वविद्यालय हो,
श्रमिकहरु श्रम गरेर ज्ञानी बनौँ ।
श्रम नै श्रमिकहरुको सम्पत्ति हो,
श्रमिकहरु श्रम गरेर नै धनी बनौँ ।

श्रम नै ज्ञान –विज्ञानको किरण हो,
श्रमिकहरु बिहानीको सूर्य नै बनौँ ।
श्रम नै जीवन जगत्को गर्भ हो,
श्रमिकहरु नयाँ संसारको सारथी बनौँ ।

Krishna Kc, Mountaineer, writer, author, Communist leader, living martyre
लेखक

श्रम नै विचार व्यवहारको औजार हो,
श्रमिकहरु जनताकै सेवक र सिपाही बनौँ ।
श्रम नै मन मस्तिष्कको प्राण हो,
श्रमिकहरु नयाँ संसार बनाउन जुटौँ ।

श्रम नै वीरता –बलिदानीको गाथा हो,
श्रमिकहरु सभ्यताको बाहक बनौं ।
श्रम नै विजय–सफलताको कथा हो,
श्रमिकहरु क्रान्तिका नायक बनौँ ।