शिव अधिकारी, shiv adhikari darhi, leftist economist

क. शिव अधिकरी ‘दाह्री’, बामपन्थी अर्थशास्त्री तथा विकासवादी चिन्तक हुनुहुन्छ ।