पुष्पलाल, ४२औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड

४२औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड