कमरेड हो ची मिन्ह, Ho Chi Minh, Great Revolutionary Hero of Vietnam, हो ची मिन्ह

क. हो ची मिन्ह, समाजवादी भियतनामका राष्ट्रपति तथा भियतनामी जनताका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ ।